Poznaj svoje práva

#PoznajSvojePrava

 

Čo sú moje práva pri pôrode?

Všetky tehotné ženy a ich novorodené bábätká, vrátane žien s podozrením alebo potvrdenou nákazou COVID-19, majú právo na adekvátnu zdravotnú starostlivosť pred pôrodom, počas neho aj po pôrode. Táto starostlivosť zahŕňa prehliadky v tehotenstve, zdravotnú starostlivosť o novorodenca, v šestonedelí a aj starostlivosť o duševné zdravie.

Pozrite si videá, ktoré sme pripravili v spolupráci s kanceláriou Verejného ochrancu práv. Dozviete sa v nich viac o tom, prečo sa v kancelárii rozhodli venovať sa téme porušovania práv žien a detí pri pôrodnej starostlivosti a aké kroky navrhuje kancelária podniknúť v najbližšom období.

Kancelária Verejného ochrancu práv vydala správu, v ktorej sa venuje právam žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti. Správa má názov Hovorme otvorene o pôrodoch: ľudskoprávny prístup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch a môžete si ju prečítať v nasledujúcom linku.

 
 

Užitočné tlačivá

Pripravili sme pre vás tlačivá, ktoré slúžia pre prípad podania sťažnosti alebo podnetu pri porušovaní vašich práv.

Vašu vlastnú skúsenosť, údaje ako aj okolnosti vždy doplňte v dokumentoch vo vyznačených častiach.

Tlačivo sťažnosť nemocnici je určené pre rodičov predčasne narodených detí alebo detí hospitalizovaných v nemocnici, ak im je zo strany nemocnice zabraňované vo vzájomnom kontakte s rodičmi počas hospitalizácie.

Žiadosť o poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie môžete poslať nemocnici v prípade, že si želáte výpis zo zdravotnej dokumentácie v súvislosti s pôrodom alebo si želáte vydanie zdravotnej dokumentácie dieťaťa, ktorého ste zákonným zástupcom či zástupkyňou. Tiež odporúčame požiadať o výpis zdravotnej dokumentácie v prípade, že chcete podať podnet Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

V prípade, že vám nemocnica zamedzí kontakt s hospitalizovaným, predčasne narodeným dieťaťom alebo odmieta prepustiť zdravé dieťa po pôrode domov (napríklad ak mala matka pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19), môžete podať návrh na neodkladné opatrenie na okresný súd podľa trvalého bydliska dieťaťa.

ZOZNAM SÚDOV

Stiahnite si tlačivo, vyplňte podľa inštrukcií, ktoré následne zmažte. Vytlačte si dve kópie, z ktorých si jednu necháte pre seba ako potvrdenie. V prípade, že vám nemocnica bráni v kontakte s dieťaťom, odporúčame vyžiadať si písomné stanovisko a jeho kópiu priložiť k návrhu na neodkladné opatrenie. V prípade, že takéto stanovisko nemáte, priložte kópiu vašej prepúšťacej správy z nemocnice.

 
 

Čo robiť keď nemocnica bráni kontaktu rodiča s dieťaťom?

Vypočujte si podcast o tom, čo sa dialo počas prvej vlny pandémie v pôrodniciach na Slovensku. Ako sa podarilo aktívnym ženám zmeniť prístup nemocníc, ktoré pôvodne zakázali sprievodnú osobu pri pôrode? Čo môžete robiť, ak vám nemocnica bráni v kontakte s hospitalizovaným dieťaťom? Odpovede nielen na tieto otázky v podcaste zodpovedala Miroslava Rašmanová zo Ženských kruhov, spoluatorka publikácie Pôrod-Práva-Pandémia.

 
 
POROD_PRAVA_PANDEMIA_Strana_01-scaled-e1619728931201